Feng Shui - kort historik


Feng Shui är en flera tusen år gammal lära som har sitt ursprung i Östra Asien. Ordagrant betyder det "Vind och Vatten" och bygger på noggranna studier och på människans behov av att - bland annat - hitta bra bonings- och begravningsplatser. 

 

En bra boningsplats skulle ha ett starkt stöd bakom sig, t ex i form av ett berg, det skulle också finnas stöd på bägge sidor och fri sikt rakt fram. Man kan likna det vid en fåtölj; kraftigt ryggstöd, lite lägre armstöd och öppet framåt. Detta kallas för kraftposition. Man tog också stor hänsyn till naturens formationer, vattendragens riktning, vindens påverkan etc.

 

 

Sunt förnuft

 

Harmoni och balans är ledorden inom Feng Shui som bygger på sunt förnuft och vi har än i dag stor nytta av den här läran som vi kan använda oss av för att skapa livsbejakande och hälsosamma miljöer. 

 

Allting består av energi som vibrerar med olika frekvenser. Människor, djur, träd, bilar etc, precis allt vi omger oss med består av energi. Detta kan förklara varför vi ibland känner oss olustiga tillsammans med vissa människor. Våra energier går helt enkelt inte ihop!


Även färger består av vibrerande energi, vilket är anlednigen till att många synskadade kan känna skillnad på olika färger. Vissa färger vibrerar starkare än andra och är lättare att identifiera.

 

Något som också är intressant, är att vi automatiskt ställer in oss på den energifrekvens vi har omkring oss. Det är därför som skogspromenader ofta har en lugnande effekt och det är också förklaringen till att man kan känna sig lite omtumlad efter en hektisk dag i storstadsvimlet.

 

Det här innebär att det är viktigt för vårt välbefinnande att vi har ordning omkring oss och att vi försöker - så gott det går - att bara omge oss medmänniskor och saker som vi tycker om. Det finns forskningsresultat som visar att oordning höjer stressnivån med upp till 15-20% (enligt Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi. Läs artikeln här)De fem elementen    

  

Enligt Feng Shui är allting uppbyggt av de fem elementen; Eld, jord, metall, vatten och trä och dessa element påverkar oss på olika sätt. Tänk efter själv hur du påverkas av t ex vatten. Det är lugnande, men får vi för mycket lugn kan det göra oss passiva.

 

Eld förknippas med kärlek och värme, men för mycket eldenergi gör att vi blir aggressiva och hetsiga. Därför är det viktigt för vårt välbefinnande att vi har en bra balans mellan de olika elementen.

 

Lagom är bäst, är en bra tumregel. Här nedan ser du en del av vad som hör till de olika elementen.

 

 

 

Eld       

 

Detta element förknippas med bagualäget för fram-gång och hela den röda färgskalan.

 

Människor och djur, även allt som kommer från djur såsom päls, skinn, fjädrar, ull etc. hör till  eldelementet.

 

Pyramider är eldformade, så de hör också hit, liksom givetvis eld, kaminer, spisar, stearin-ljus, solljus och lampor. Bilder på dessa föremål räknas också hit.

 

 

 Jord

 

"Jordaxeln" sträcker sig diagonalt över hela baguan, från läget för kunskap och självkännedom, genom frid och balans, upp till läget för kärlek och relationer.


 Jordelementet förknippas med brunt, gult och alla jordfärger.

 

De material som hör till detta element är: jord, fin sand, keramik, kakel och tegel. Även fyrkantiga föremål räknas till jord-elementet, samt bilder/tavlor föreställande öde landskap och öknar.

 

 

  

 Metall       

 

De bagualägen som förknippas med metall är:  Barn/kreativitet och Stöd i livet. Alla runda och cirkelformade föremål hör hit.

 

Stenar, metallföremål och oslipade kristaller  hör också hit, likaså ljusa pastellfärger och alla nyanser av vitt.


 

 

Vatten   

 

Vatten förknippas med läget för karriär och livsväg, den plats som entrén brukar befinna sig , därför är det gynnsamt med vattenarrangemang vid ingången.  Bilder på vatten fungerar också bra.


Vilket man än väljer - äkta, rinnande vatten eller avbildat vatten - så är det viktigt att det alltid rinner inåt, mot huset/hemmet, eftersom det innebär (rent symboliskt) att allt gott flödar in i hemmet i stället för ut från det.


Alla mörka färger (svart, mörkt blå, grön och grå färg) hör till vatten-elementet. Hit hör också speglar, glas och bearbetade kristaller.

 

 


Trä  

   

Trä står för expansion, tillväxt och uthållighet och förknippas med bagualägena för rikedom och familj/hälsa. Allt som växer i naturen är trä-element (träd och växter). Tyger som kommer från växter, t ex bomull hör hit, liksom möbler o s v, som är tillverkade av trä.

 

Tavlor med blomstermotiv, bilder på träd eller andra föremål som hör till träelementet passar också in här.


Färgerna som förknippas med detta element är  mellanblå och den gröna färgskalan. 

 Att skapa balans   


 

För att få en bra balans måste alla element vara representerade. Oftast känner man när det är obalans i ett rum. Man kan känna sig lite obekväm, ha en känsla av att något är fel. Det beror ofta på att det finns för mycket av något element eller att något av elementen saknas.

 

Ibland kan man medvetet skapa en obalans, för att uppnå någon speciell stämning. Julpyntandet är ett bra exempel på detta. Alla röda tomtar, gardiner, juldukar och adventsljusstakar skapar ett eldöverskott och det kan behövas mitt i mörkaste december.

 

Ett överskott av något element fungerar en tid, sen börjar det kännas olustigt. Det brukar vara rätt skönt att plocka undan alla röda saker när julen är över. Jag tror inte bara det beror på att vi är trötta på tomtarna, utan också för att vi saknar den balans vi så väl behöver.


 

 

Chi - den universella kraften

 

För att kunna skapa en harmonisk miljö, är det viktigt att energin - Chi - kan cirkulera mjukt och fritt. Om Chi rör sig för fort, exempelvis i långa korridorer och i raka trappor, skapas något vi kallar rusande Chi. När dörrar/fönster är placerade mittemot varandra skapas för stark Chi och det är inte heller bra. En Feng Shui konsults arbete består till stor del av att skapa förutsättningar för goda Chi-krafter och att på olika sätt motverka den Chi som inte är bra för oss.


 

Exempel på olika typer av Chi

 

  • Shar Chi - som kommer av vassa föremål och utskjutande hörn.
  • Stagnerad Chi - skapas t ex kring gammalt bråte och i hörn.
  • Nedåtstrålande Chi - kommer av tunga, nedtyngande saker, t ex kraftigt lutande snedtak, bjälklag eller andra tunga  föremål.
  • Orolig Chi - är något som kan uppstå av för många färger, mönster, möbler eller saker.
  • Sheng Chi - den bästa formen av Chi. Det är denna Chi-kraft som vi Feng shui konsulter strävar efter att skapa.

 

 

Att tillämpa Feng Shui hemma

 

 

Du kan själv använda dig av Feng Shui för att  skapa bra Chi-flöden:

 

•Det viktigaste av allt är att städa och rensa bort överflödiga saker. Att försöka använda sig av Feng Shui åtgärder i ett rörigt hem är som att ställa nya, fräscha blommor i gammalt vatten.

 

•Försök att alltid sitta/ligga i kraftposition, d v s med stöd i ryggen (i form av en vägg eller annat stabilt föremål) och fri sikt framåt. Viktigast är att man har uppsikt över ingången, så att man inte kan överraskas från något håll. Att sittai kraftpositon bidrar till bättre självförtroende och att man lättare slappnar av i kroppen.

 

•Gå igenom ditt hem då och då och försök se det med en besökares ögon. Vilket intryck vill du att ditt hem ska ge en besökare? Överrensstämmer dina saker med den du är i dag, eller har du kvar gamla saker som inte längre "är du"? Vem vill du vara och hur visar du det? "Det yttre speglar det inre" och ofta går det att börja i det yttre, likaväl som i det inre.

 

•Undvik vassa saker och utskjutande hörn.

 

•Se till att ha god belysning, även i tomma hörn där det annars  kan uppstå stagnerad energi.

 

•Viktigt är att man ska kunna röra sig fritt och att inte över-möblera.

Om inte vi kan röra oss fritt, då kan inte Chi heller det.

 

•Ha alltid friska växter hemma. De behöver duschas ofta, så att inte bladens porer täpps till. Rena växter suger åt sig toxiner, som de omvandlar till näring, och som tack får vi syre tillbaka. Bästa blomman att ha i sovrummet är orkidéen, eftersom den har en omvänd fotosyntes, som gör att den avger syre på natten, vilket andra blommor inte gör.


 

Detta var några exempel på vad man kan göra själv.


Lycka till!