En presentation av tre vanliga tapping-tekniker

Det sägs att 95% av våra dagliga tankar och beteenden styrs av vårt undermedvetna. Och att det undermedvetna i sin tur styrs av våra tidigare upplevelser (ofta före 6 års ålder) och vad det lärde oss om oss själva och om världen.


Inte så konstigt att vi beter oss ologiskt och barnsligt ibland! Inte heller konstigt att det är så svårt att bryta gamla vanor och mönster!


När minnesbilderna är negativa kan de vara riktiga energitjuvar och om man har många sådana att bära på, skapar det onödig stress och oro, vilket på sikt kan leda till ohälsa. Då kan det vara bra att känna till nedanstående tekniker, eftersom de fungerar som länkar till vårt undermedvetna.

EFT*

Gary Craig är mannen bakom EFT,den här fantastiska tekniken som innebär att man - enkelt uttryckt - knackar bort sina problem. Det brukar jämföras med akupunktur. Men utan nålar och helt smärtfritt!


Man knackar på utvalda akupunkturpunkter, samtidigt som man fokuserar på sitt aktuella problem.


Ofta räcker det med några minuters knackning för att känslan ska försvinna, det brukar upplevas som att den negativa känslan, problemet eller smärtan "flyter bort" och försvinner.


Det är en känsla som är svår att förklara, den måste upplevas.


EFT är som ett "universalmedel" utan biverkningar och det är så enkelt att  till och med barn använder det.


Här är några exempel på vad EFT har använts till:


* Fobier av olika slag (t ex 

   spindelfobi)

* Andra rädslor (t ex

   flygrädsla, tandläkarskräck)

* Sömnsvårigheter och

   mardrömmar

* Oro och prestationsångest

* Relationsproblem

* Ilska och sorg

* Allergier

* Beroenden (t ex nikotin)

* Vissa smärtor (t ex migrän)

Faster EFT*


Robert Smith är upphovsmannen till Faster EFT (Emotionally Focused Transformation) som är en kombination av EFT, mild hypnos och NLP (Neuro Linguistisk Programmering).


I Faster EFT går man ett steg längre än i EFT, man går tillbaka till minnet/händelsen som är orsaken till problemet och associerar sig med det, för att kunna bearbeta det direkt "i källan".


Där har man möjlighet att förändra känslan inför det som en gång hänt och på så vis kan man eliminera orsaken till det aktuella problemet.


I Faster EFT är grundtanken att det inte är något fel på oss. Tvärtom: Vi är otroligt framgångsrika och duktiga på att göra det vi har lärt oss (oavsett om det är bra eller inte.)


Metoden påminner väldigt mycket om EFT/Matrix Reimprinting, men med den stora skillnaden att man i Faster EFT alltså associerar sig med och återupplever de minnen man vill bearbeta, medan man i EFT/Matrix Reimprinting inte alls associerar sig med dem.

Matrix Reimprinting*
Karl Dawson heter mannen som skapade Matrix Reimprinting, tekniken där det är möjligt  att ”gå tillbaka” och ändra på negativa bilder och i stället skapa positiva bilder som ger energi i stället för att stjäla den (utan att på något sätt förneka det som hänt).


Man går helt enkelt tillbaka till tidiga minnen där man för en inre dialog med sitt "yngre jag" och får en chans att förstå det som hände och se det med "vuxna ögon" i stället för med barnets.

 

Med dessa nya – positiva – bilder av sig själv och världen, får man helt andra förutsättningar att vara den man vill vara och leva det liv man önskar leva.


Det är en av de mest försiktiga, snälla och ändå så kraftfulla metoder som jag har arbetat med och jag rekommenderar den varmt till alla som söker någon sorts förändring i livet. 

* Observera att allt material på denna sida endast är menat i utbildningssyfte och inte skall ersätta kontakter med den traditionella vården.


Trots att dessa metoder används av miljontals människor över hela världen och att inga biverkningar rapporterats, bör dessa metoder användas med försiktighet. Personer som har någon fysisk eller psykisk diagnos bör rådfråga sin läkare huruvida dessa metoder är lämpliga att tillämpa.


Det är också viktigt att känna till att Susanne Nilsjö inte är läkare, psykolog eller på annat sätt medicinskt utbildad och att all användning av metoderna som beskrivs på denna sida bör användas med sunt förnuft och på eget ansvar.