Baguan - ett praktiskt Feng Shui-verktyg

Det du ser ovan är en Bagua - en karta - som vi använder inom Feng Shui. Den är uppdelad i nio sektioner, nio olika livsaspekter. Den kan vara avlång eller kvadratisk och man kan dela in den i ovaler eller cirklar.

 


Lägg en Bagua över ditt hem


Börja med att göra en ritning över ditt hem. Dela sedan in den i nio lika stora delar. När du lägger baguan så ska ingången hamna nedåt, i något av bagualägena 8, 1 eller 6, då ser du vilka delar av ditt hem som motsvarar de olika livsaspekterna. Det går också att lägga baguan efter vädersträcken, då hamnar läge 1 i norr och läge 9 i söder.


När ritningen och baguan är färdig, så kan du gå igenom en livsaspekt i taget; hur är det med karriären, kärleken, hälsan o s v? En del områden känns förmodligen bättre än andra.


Var i ditt hem hamnar de olika bagualägena? Hur ser det ut i de områden av hemmet som motsvarar de livsaspekter du är nöjd med?


Hur ser det ut i de områden som du inte är så nöjd med? Kanske saknar du stöd i livet (bagualäge 6), du har ingen att be om hjälp, det finns ingen som tröstar dig när du är ledsen och du får aldrig någon barnvakt när du behöver det. Då upptäcker du kanske att det är just i det bagualäget (Stöd i livet) som det samlas en massa skräp, eller står där en bortglömd och vissen blomma?"Det yttre speglar det inre" och tvärtom 


Baguan hjälper dig att börja i ditt yttre, för att sedan åstadkomma en förändring i ditt inre. Att bli medveten är första steget till förändring. Nästa steg är handling. I det här fallet: rensa undan skräpet, ställ en frisk blomma i hörnet och helst någon form av belysning. Placera gärna ut något symboliskt också, t ex en telefon för att du vill att någon ska höra av sig, eller en ängel, för att du vill ha stöd och hjälp.


Först medvetande, därefter handling, för att på så sätt visa dig själv att det du vill uppnå är viktigt för dig och att du är beredd att arbeta för det. Inte enbart genom att göra fint i "rätt hörn", utan också i levande livet. Att bli påmind om detta varje gång du ser den förändring du åstadkommit (den nya blomman, bilden på ängeln etc) underlättar för dig att uppnå dina mål, oavsett om det bara gäller att hitta en barnvakt för att kunna gå på bio eller om det gäller något riktigt stort.


Du bestämmer själv vad som är viktigt i ditt liv. Observera att det inte är baguan som åstadkommer detta, det är du själv som står för arbetet. Baguan är bara ett redskap - ett väldigt användbart sådant - som hjälper dig att se på ditt hem och ditt liv från en annan synvinkel.