Rum för alla

Feng Shui & Energipsykologi
Homestaging  - När ni vill sälja er bostad snabbare, och till ett bättre pris!

 

 

Flera oberoende undersökningar visar att homestaging ökar försäljningspriset med 5-25 procent.

Kostnaden för homestaging är, precis som mäklararvodet, avdragsgill när man deklarerar försäljningen. Länk till Skatteverket.se där ni kan läsa mer om aktuella avdragsregler.


 

 

Varför är det så effektivt?

 

Först och främst lockar det fler till visningen, eftersom homestaging innebär att man visar upp bostaden från sin bästa sida. Det handlar inte om att dölja eventuella fel eller brister, utan att framhäva det som är bra och  positvit.


Dessutom är det första intrycket viktigt; ofta bestämmer sig köparen redan i hallen, om de tycker om bostaden eller inte.
En lyckad homestaging är när köparna vill flytta in redan på visningsdagen!

 Hur lyckas man med det?

   

Genom att lyfta fram och förstärka bostadens möjligheter. Eftersom det är bostaden och inte det personliga hemmet som skall visas upp, så tar man bort sådant som är av personlig karaktär.

 

Man möblerar inbjudande och skapar en neutral men ändå trivsam hemkänsla, vilket gör att köparna lättare känner sig "hemmastadda".


 

 

Kan man göra det här själv?

 

Absolut! Men ofta är man hemmablind och har svårt att själv avgöra vad som behöver åtgärdas.


Det är lätt att missa små skavanker, som man vant sig vid, vilket kan få en köpare att tro att man slarvat med underhållet och att det då finns andra – större och allvarligare – fel på bostaden.


Ett första positivt intryck kan snabbt ändras till misstänksamhet och då kan man ha förlorat en eventuell köpare.


 


Vad kan vi göra för er?

 

  • Vi kan se på er bostad med en utomståendes (köpares) ögon och tala om vad som behöver göras för att ni ska få ut maximalt vid en försäljning.


  • Vi går igenom alla rum plus balkong/trädgård och eventuellt övriga byggnader för att se efter vad som bör åtgärdas.


  • Efter vårt besök får ni en utförlig åtgärdslista, där det tydligt framgårÅtgärdslistan är utformad med praktiska ”bocka-av-rutor” vid varje punkt och med olika färgmarkeringar för sådant som går att förbereda långt i förväg och för sådant som bör utföras så sent som möjligt.


Eftersom listan ger en så bra överblick så är den ett utmärkt redskap för att underlätta planeringen och minska stressen inför det som behöver göras.


Vi ger gärna tips och råd vid fotograferingen och om ni önskar så är vi med och iordningsställer bostaden på visningsdagen.


 


Anteckna själv och spara pengar!


 

Ni kan spara pengar genom att göra egna anteckningar över vad som behöver åtgärdas. Det går till på samma sätt som i beskrivningen ovan, skillnaden är bara att det är ni själva som för anteckningar vid vårt besök och att ni själva  utformar en checklista utifrån våra åtgärdsförslag.

 

 

Kontakta gärna oss så snart ni bestämt er för att sälja er bostad, ju tidigare desto bättre