Feng Shui - kort historik


 

Feng Shui betyder "vind och vatten" och det är en lära som har sitt ursprung i Kina för mellan 3000 och 6000 år sedan. Exakt hur gammal läran är vet man inte, eftersom det här var något som hemlighölls och som bara de riktigt visa männen hade kunskap om.

 

Feng Shui bygger på noggranna studier och på människans behov av att - bland annat - hitta bra boningsplatser. Man tog hänsyn till naturens formationer, vattendragens riktning, vindens påverkan etc.

 

En bra boningsplats skulle ha ett starkt stöd bakom sig, t ex i form av ett berg, det skulle också finnas stöd på bägge sidor och fri sikt rakt fram. Man kan likna det vid en fåtölj; kraftigt ryggstöd, lite lägre armstöd och öppet framåt. Detta kallas för kraftposition.

 

 

Att leva med Feng Shui i dag

 

Det som var viktigt för 3000 år sedan, är precis lika viktigt i dag. Feng Shui bygger på sunt förnuft och vi kan använda oss av den läran för att skapa livsbejakande och hälsosamma miljöer. Harmoni och balans är ledorden inom Feng Shui.

 

Allting består av energi som vibrerar med olika frekvenser. Människor, djur, träd, bilar etc, precis allt vi omger oss med består av energi. Det kan förklara varför vi ibland känner oss olustiga tillsammans med vissa människor. Våra energier går helt enkelt inte ihop. Även färger består av vibrerande energi, vilket gör att många synskadade kan känna skillnad på olika färger. Vissa färger vibrerar starkare än andra och är lättare att identifiera.

 

Något som också är intressant, är att vi automatiskt ställer in oss på den energifrekvens vi har omkring oss. Det är därför skogspromenader brukar ha en lugnande effekt och det är också förklaringen till att man kan känna sig omtumlad efter en hektisk dag i storstadsvimlet.

 

Det här innebär att det är viktigt för vårt välbefinnande att vi har ordning omkring oss och att vi försöker - så gott det går - att bara omge oss medmänniskor och saker som vi tycker om. Det finns forskningsresultat som visar att oordning höjer stressnivån med upp till 15-20% (enligt Thorbjörn Laike, docent i miljöpsykologi).

 

 

Chi - den universella kraften

 

För att kunna skapa en harmonisk miljö, är det viktigt att energin - Chi - kan cirkulera mjukt och fritt. Om Chi rör sig för fort, exempelvis i långa korridorer och i raka trappor, skapas något vi kallar rusande Chi. När dörrar/fönster är placerade mittemot varandra skapas för stark Chi och det är inte heller bra. En Feng Shui konsults arbete består till stor del av att skapa förutsättningar för goda Chi-krafter och att på olika sätt motverka den Chi som inte är bra för oss.


 

Exempel på olika typer av Chi

 

  • Shar Chi - som kommer av vassa föremål och utskjutande hörn.
  • Stagnerad Chi - skapas t ex kring gammalt bråte och i hörn.
  • Nedåtstrålande Chi - kommer av tunga, nedtyngande saker, t ex kraftigt lutande snedtak, bjälklag eller andra tunga  föremål.
  • Orolig Chi - är något som kan uppstå av för många färger, mönster, möbler eller saker.
  • Sheng Chi - den bästa formen av Chi. Det är denna Chi-kraft som vi Feng shui konsulter strävar efter att skapa.

 

 

Att tillämpa Feng Shui hemma

 

 

Du kan själv använda dig av Feng Shui för att  skapa bra Chi-flöden:

 

•Det viktigaste av allt är att städa och rensa bort överflödiga saker. Att försöka använda sig av Feng Shui åtgärder i ett rörigt hem är som att ställa nya, fräscha blommor i gammalt vatten.

 

•Försök att alltid sitta/ligga i kraftposition, d v s med stöd i ryggen (i form av en vägg eller annat stabilt föremål) och fri sikt framåt. Viktigast är att man har uppsikt över ingången, så att man inte kan överraskas från något håll. Att sittai kraftpositon bidrar till bättre självförtroende och att man lättare slappnar av i kroppen.

 

•Gå igenom ditt hem då och då och försök se det med en besökares ögon. Vilket intryck vill du att ditt hem ska ge en besökare? Överrensstämmer dina saker med den du är i dag, eller har du kvar gamla saker som inte längre "är du"? Vem vill du vara och hur visar du det? "Det yttre speglar det inre" och ofta går det att börja i det yttre, likaväl som i det inre.

 

•Undvik vassa saker och utskjutande hörn.

 

•Se till att ha god belysning, även i tomma hörn där det annars  kan uppstå stagnerad energi.

 

•Viktigt är att man ska kunna röra sig fritt och att inte över-möblera. Om inte vi kan röra oss fritt, då kan inte Chi heller det.

 

•Ha alltid friska växter hemma. De behöver duschas ofta, så att inte bladens porer täpps till. Rena växter suger åt sig toxiner, som de omvandlar till näring, och som tack får vi syre tillbaka. Bästa blomman att ha i sovrummet är orkidéen, eftersom den har en omvänd fotosyntes, som gör att den avger syre på natten, vilket andra blommor inte gör.

 

Detta var några exempel på vad man kan göra själv.


Lycka till!